Pályázat

Pályázó neve: EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Projekt megnevezése: Turisztikai attrakciófejlesztés (ÉMOP-2009-2.1.1/B)
Pályázat neve: „A Tűzoltó Múzeum, ahol a múlt értékeit a modern technika vívmányai keltik életre.”
Forrás megnevezése: Európai Unió, Magyar Állam, Önerő
Beruházás helye (régió): Észak-Magyarországi régió
Beruházás helye (megye): Heves megye
Beruházás helye (helység): Eger
Megítélt összeg: 215 397 559 Ft.
Projekt összköltsége: 259 573 010 Ft.
Támogatás aránya: 82,981492%
Támogatási döntés dátuma: 2010. 06. 11.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2010. 09. 09.
Projekt megvalósításának tervezett/tényleges kezdete: 2010. 09. 01.
Projekt megvalósítás tervezett/tényleges befejezése: 2012. 08. 31.

Projekt összefoglalása

A projekt helyének pozicionálása: A pályázat tárgyát képező épületegyüttes Eger belvárosának északnyugati részén, az Eger patak mentén, az Eger, Tűzoltó tér 5. szám alatti (hrsz: Eger 4796) ingatlanon helyezkedik el. A területen az újkorban az egri püspökség malomépülete és annak melléképületei álltak, maradványaik a mai épületek alatt húzódnak. Az épület 1989 óta műemléki védelem alatt áll.

A Tűzoltó teret lakóházak övezik, amelyek nagyrészt felújított, régi épületek. Az épületegyüttes 1. számmal jelölt épületének egy részében 1999-ben nyílt meg a tulajdonos által üzemeltetett Egri TŰZOLTÓMÚZEUM. Az épületegyüttes jelentős része (1. sz. épület hátsó traktusa, 2-3. sz. épület) azonban kihasználatlan, vagy erősen korlátozott módon (raktározás) kihasznált. Az épületrészek műszaki állapota nagy mértékben leromlott, a falak nedvesedtek, egyes födémrészek leszakadtak.

Az ingatlan 2003-ban került az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. tulajdonába. Ez idő óta az EVAT Zrt. anyagi lehetőségeihez képest folyamatos fejlesztéseket végzett a működő épületrész műszaki állapotában valamint a kiállítási anyagban. A tulajdonos határozott szándéka az épületegyüttes megmentése és a múzeum bővítése, ezért 2008-ban döntött arról, hogy elkészítteti a rekonstrukció terveit és kísérletet tesz az épületrekonstrukció költségeinek külső forrásból történő biztosítására.

A tervezett rekonstrukció műszaki leírása

1. Tűzoltó Múzeum épülete (meglévő funkció)
2. Vendéglátó egység (étterem, tervezett funkció) a régi tűzőrség épületében
3. Tűzoltó emlékek üzlete, gondnoki lakás (tervezett funkció)
4. Régi szolgálati lakás épülete (elbontásra kerül)

Szabadtéri színpad kialakítása utcabútorokkal

Bontási munkák:
– a jelenleg meglévő burkolt felületek (gyeprácsos parkoló, betonjárda, járólapos járda) bontása
– a bontásból származó anyag mozgatása
– a keletkezett hulladék elszállítása illetve elhelyezése
– meglévő, nem kívánatos növények kivágása, elszállítása

Építési munkák:
– tükörkészítés (alap) a térburkoláshoz gépi erővel, kiegészítő kézi munkával
– a tükörkiemelésből származó anyagok belső mozgatása
– térkő szegély kiépítése betonágyba
– térkő, terméskő burkolat lerakása a jelenleg meglévő aszfaltozott, betonozott burkolt felületekre
– akna fedlap kihelyezése, szintre emelése
– díszkút kihelyezése
– az anyagok szállítása
– a kiemelt anyagok elszállítása

Egyéb építési, telepítési munkák:
– kavicsdrén kialakítása
– utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártároló) kihelyezése dübelezéssel

Kertépítészeti munkák

Bontási munkák:
– a jelenleg meglévő burkolt felületek (aszfalt járda, betonjárda) bontása
– jelenlegi gyepes és továbbiakban gyepesítendő felületek talajbontása
– a bontásból származó anyag mozgatása
– a keletkezett hulladék elszállítása illetve elhelyezése
– meglévő, nem kívánatos növények kivágása, elszállítása

Építési munkák:
– tükörkészítés (alap) az ütéscsillapító gumiburkolat számára gépi erővel, kiegészítő kézi munkával
– gumiburkolat szegély kiépítése betonágyba
– ütéscsillapító gumiburkolat kialakítása sóderágyba
– az anyagok szállítása
– a tükörkiemelésből származó anyagok belső mozgatása
– a kiemelt anyagok elszállítása

Egyéb építési, telepítési munkák:
– játszótéri eszközök telepítése
– parkberendezések kihelyezése (háttámlás pad, padok asztallal, hulladékgyűjtők)

Kertépítészeti munkák:
– termőföld cseréje
– gyepfelületek kialakítása
– dísznövények telepítése
– fák ültetése tám építésével
– konténeres cserjék ültetése
– területrendezés

Az épített környezet rekonstrukcióját követően elkezdődött az attrakció tartalmi feltöltése közbeszerzési eljárások lefolytatásával. Megkezdődött az intézmény arculatának megtervezése, véglegesítése. Ezzel párhuzamos tevékenységként valósult meg az eszközök beszerzése, installálása valamint a marketing terv alapján a reklámkampány eszközeinek előkészítése, a szükséges termékek legyártása, a kommunikációs útvonalak kijelölése, működtetése.

Múzeumi funkciók háttere

A projekt megvalósítása során a múzeumi funkciók a már meglévő, korábban is működtetett kiállítás anyagára épül. A múzeumi funkciók ellátásának alapvető feltétele a technikai feltételek biztosítása. Ide tartoznak a technikai eszközök:
– eGuide tárlatvezető készülék
– iVoiceSys intelligens hangrendszer
– információs pult Greenbox technológiával
– digitális falikép
– aktív információs tábla
– RollDepo interaktív tároló rendszer

Eszközök a kiállítási és foglalkoztatási funkciók ellátásához:
– múzeumi informatikai eszközök, berendezések, ezek szoftverei
– biztonsági berendezések, beléptető rendszer
– kiállítási installáció
– informatikai eszközök, multimédiás eszközök
– asztal, szék, tároló bútorzat
– akadálypálya, játszótér elemei
– raktározási polcrendszer, restaurálás eszközei
– gyermek és felnőtt méretű tűzoltó ruházat és kiegészítőik
– tűzoltójármű felépítménye a hozzá kapcsolódó működő szerkezetekkel
– foglalkoztatások eszközei, alapanyagai

A fejlesztéssel járó funkcióbővülés a személyi állomány számának növelését, új munkahelyek teremtését teszi szükségessé. A szükséges létszám és a szakmai készségek megléte a sikeres működés feltétele.

A projekt céljai

A projekt célja az egri Tűzoltó Múzeum fejlesztése, turisztikai vonzerejének növelése, minőségi turisztikai attrakciók kialakításával, működtetésével. Az attrakciók életre hívásához szükséges interaktív, modern IT és hagyományos eszközök beszerzése, valamint a helyszín teljes körű átalakítása, az attrakciót kiszolgáló, minőségi szolgáltatást nyújtó élettér megteremtése, az épületek felújítása valósul meg a projekt által.
Szakmai célok: a differenciálódó turisztikai kereslethez igazodó turisztikai attrakció kínálata, kulturális-turizmus kiszolgálása, látogatószám általános növelése látogatóorientált állandó és időszaki kiállítások megrendezésével, múzeumi funkciók bővítésével, elismertség növelése a szakmai munka hatékonyságával, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, tudományos munkák támogatása, restaurálás helyzetének javítása, pályaorientáció.
A megvalósuló tűzoltó szakmai és történelmi arculatot őrző interaktív központ megvalósítása Európában példa nélküli attrakciót eredményez.

További részletek a projektről

 
 
     

Az oldal „A Tűzoltó Múzeum, ahol a múlt értékeit a modern technika vívmányai keltik életre” című, ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0015 azonosító számú pályázat keretén belül készült.